Kontakta oss

Kontakt med Styrelsen görs via föreningens mail. Kontakta inte enskild styrelsemedlem.

Brev:
BRF Skeviksgatan 1-9
Skeviksgatan 3
134 31  Gustavsberg

E-post:
styrelsen@brfskeviksgatan1-9.se

Mäklarkontakt:
Thomas Bajohr

Styrelsen 2018/2019

Ordförande: Anna-Clara Billengren
Sekreterare: Therese Dackeby
Kassör: Robert Selenius
Ledamot: Thomas Bajohr  
Suppleant: Andrea Gadnert  
Suppleant: Johan Harnesk  
Ekonomi: Canseko

Valberedning Sammankallande:
Joacim Tjulander

Ansvarsfördelning/kontaktpersoner

Parkeringar: Therese Dackeby 
Mäklarkontakt: Thomas Bajohr
Nycklar: Andrea Gadnert
Brevlådor: Thomas Bajohr
Värmesystemet: Alexander Rangdal 
Kallvatten: Thomas Bajohr
Trädgårdsredskap: Andrea Gadnert
Hemsidan: Thomas Bajohr
Bank: Robert Selenius
Kamin ansvarig: Therese Dackeby