Trädgårdarna

Våra trädgårdar vårdar vi ömt och ses som kulturhistoria*. Husen är byggda mellan 1905
och 1907 som bostäder åt arbetare/tjänstemän på Gustavsbergs Fabrik. I de stora trädgårdarna planterades fruktträd och grönsaksland anlades, som ett viktigt tillskott till familjernas matförsörjning. Nu får vi ta del av det när äpplen, päron, plommon, krusbär, svarta och röda vinbär förgyller våra dagar på hösten.  Även tidstypiska växter från början av 1900-talet återfinns än idag i våra trädgårdar.

Fruktträd

Föreningen har drygt 25 fruktträd och de beskärs på förenings bekostnad av professionella beskärare under den sk JAS perioden (juli, augusti, september). Den vanligaste sorten är äppelträdet Sävstaholm. Andra äppelsorter vi har är bl.a., Transparent Blanche, Vit Astrakan, Signe Tillisch, Belle de Bishop, Åkerö och Oranier. På 9:an finns ett päronträd som lämnar fantastiska päron. Plommonträd av sorterna Opal och Viktoria och körsbärsträd finns också.
 

Trädgårdsarbete

Föreningens medlemmar sköter allt trädgårdsarbete själva med gräs och häckklippning, vilket annars skulle bli kostsamt för föreningen. Träden får inte beskäras på egen hand. Det är de som bor i varje hus som bestämmer hur arbetet ska fördelas.
 

Tidstypiska växter

I trädgårdar från början av 1900-talet är bl.a. följande växter tidstypiska: bondpioner, aklejor, bellis, praktriddarsporre, lavendel, krollilja, kaprifol, regnbågslupin, pingstlilja, jättevallmo, vinbärsbuskar rysk blåstjärna och gammeldagsrosor. Härligt nog så återfinns dessa växter på våra tomter. Fortsätt gärna plantera i tidstypisk anda.
 

* I kommunen finns 15 områden som länsstyrelsen, länsmuseet och riksantikvarieämbetet har utpekat som s k riksintressen för kulturmiljövården. Dessa områden har så stort värde att deras bevarande är av ett nationellt intresse. Tanken är att de riksintressanta kulturmiljöerna i Sverige ska spegla hela vår 10 000-åriga historia och utgöra ett brett urval över hela landet. De ska också företräda de olika samhällsklasserna. Exempel på riksintressen i Värmdö är brukssamhället Gustavsberg. 
Källa: Värmdö Kommuns hemsida