Hur vatten och värme
stängs av i våra hus

Styrelsen har låtit märka upp alla kranar under våra hus för att underlätta en avstängning av vattnet  eller värmen om det skulle bli nödvändigt.

All vatten och värme kommer från hus 8, det inre rummet. Där finns avstängningskranar som stryper allt vatten till våra hus. Nyckel behövs för både yttre och inre dörr för att stänga av vattnet och bara för den yttre för att komma åt värmecentralen. Nyckel finns i proppskåpet i trapphuset på hus nr 1.

I gatan finns div brunnar med avstängning för kallvatten.
 

1:an

Kallvattenavstängning finns i gruset ett par meter rakt ut från köket i 1C. Kallvattenavstängnings finns i matkällaren 1C och stryper hela husets kallvatten. Varmvattenkran och vatten till värmesystem stängs av i källaren, lucka finns på baksidan av huset.
 

3:an

Kallvattenavstängning för allt kallvatten i huset (utom 3C) finns i luckan på framsidan av 3C. Kallvattenavstängning för 3C finns i matkällaren. Varmvattenkran och vatten till värmesystem stängs av i källaren, lucka finns på baksidan av huset.
 

5:an

All vattenavstängning finns i lucka på framsidan under 5C.
 

7:an

All vattenavstängning finns i lucka på framsidan under 7C.

 

9:an

I en brunn framför 9A finns vattenmätare och en kran att stänga av kallvattnet. Varmvattenkran och vatten till värmesystem stängs av i källaren, lucka finns på baksidan av huset.