Vanliga frågor

Vi har försökt att samla det som är relevant och som ger den oinvidge en blick om vår förening, men även vi som bor här och alltid glömmer öppettiderna på återvinningen på Ingarö.
 

Andrahandsuthyrning

Måste alltid godkännas av styrelsen samt din ev långivare. 

Avloppsproblem

Vid problem med avloppet, gör följande:

  • Rensa avloppsbrunnen under badkaret, dvs ta ur den vita plastinsatsen inuti avloppet
  • Rensa vattenloset i handfatet, dvs ta loss delarna och skölj rent
  • Använd "gummitryckare" så man ökar lufttrycket med i köket.
  • Det man inte får göra att använda kemiska propplösare

Föreningen kan bara bekosta åtgärder som inte kan avhjälpas av ovanstående metoder.

Bredband

Föreningen är anslutet till Comhem.

Cykelrum

Det finns inget gemensamt cykelrum men förråd och bodar på respektive tomt används även som cykelrum.

Eldstad och kamin

För installation eller uppstart av befintlig eldstad i din lägenhet, var vänlig kontakta styrelsen för rutin av installationen. Läs mer om våra rutiner

El och vatten

Föreningen är kopplad till det kommunala vattnet och avlopp. Men spara, det tjänar vi alla på!

Felanmälan

Om Ni har något problem med huset, lägg en anmälan till styrelsen och ta reda på hur ni kan åtgärda felet. Krävs det professionell hjälp, ta in offerter och skicka dessa till styrelsen. Styrelsen tar sedan beslut och Ni avropar mot detta beslut. 

Förslag från medlemmar till styrelsen

Om det finns nåt förslag som medlemmar ösnkar lyfta i föreningen så kan Ni fylla i vårt dokument för förslag.

Förändringar i planlösning

Om det planeras någon större förändring bör denna tas upp med styrelsen.

Grovsoprum och skrymmande avfall

På Ingarö finns den närmsta avfallsorteringen.
​Öppettider finner Ni här

Hemförsäkring

Som medlem i en bostadsrättsförening skall man ha ett tillägg i sin hemförsäkring.

Kattlucka

Kattlucka får endast installeras i samråd med Styrelsen och gäller endast för lägenheter på bottenplanet.

Kemikalier och miljöfarligt avfall

OkQ8-macken i Gustavsberg Centrum tar emot detta.

Nycklar

Våra nycklar är säkerhetsklassade. Kontakta styrelsen för att få ut fler nycklar till Er lägenhet. 
Gör så här;
1. Skicka in ditt personnummer, din nyckels 6-siffriga kod och den 3-siffriga kod som står nere till vänster på nyckeln till styrelsen@brfskeviksgatan1-9.se 
2. Styrelsen eller nyckelfirman kontaktar Er då nyckeln/nycklarna är klara.

Pappers- och glas-återvinning

Närmsta pappers- och glas-återvinningen finner Ni i Gustavsberg Centrum på den stora parkeringen, mitt emot OkQ8.

Parkering

På Skeviksgatan är det parkeringsförbud året om.
Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser att hyra. Platserna kostar 100 kr / månad.
 
Grundkriteriet för att inneha en parkeringsplats är:
 
*   Medlem i föreningen.
*   Folkbokförd på adressen.
*   Disponera en bil som skall användas kontinuerligt
*   Bilen ska vara i brukskick och inte vara 
     avställd/oförsäkrad/obesiktigad
*   Avsikten med nyttjandet av parkeringsplatsen ska vara för
     eget bruk
*   Parkeringsplatsen ska användas till personbil, dvs inte andra
     fordon/husvagn/släp eller liknande
 
Om medlem tillfälligt inte kan uppfylla dessa kriterier men har för avsikt att inom en rimlig tid (maximalt 6 månader) göra det så ska medlemmen informera styrelsen om detta.
 
För att anmäla intresse för parkeringsplatser, kontakta styrelsen via mail.

Om alla platser är upptagna bildas kösystem.

Gästparkering
Just nu är plats 5 och 6 lediga och kan användas som gästparkering på Skeviksgatan 9.

Skadedjur

På grund av risken för skadedjur är det INTE tillåtet att ha fågelmatare kring husen och i våra trädgårdare.

​​​​​​​Vid problem med skadedjur kan NOMOR kontaktas.

Notera att det är inte tillåtet att själv lägga ut råttgift, eller liknande, runt eller i husen. Kontakta alltid NOMOR om ni misstänker skadedjur.

Skötseldagar

Dessa sker en gång på våren och en gång på hösten. Det förekommer ibland andra skötseldagar och Föreningen brukar stå för container även dessa dagar. Hör med Styrelsen.

Sophämtning

Ingår i hyran. Det finns kärl vid varje ingång till husen. De skall stå där för att vara enkla att tömma. Tömning sker efter helg.

Här sorterar vi matavfall i de bruna kärlen. Nya påsar finns att hämta på Coop vid centrum eller vid Värmdö marknad.

Trappstädning

De som bor på övervåningen tar hand om städningen i trapphuset

TV/Kabel TV .

Föreningen är anslutet till Comhem.

Tvättstuga

Eftersom Föreningen består av 5 stycken fristående hus så är det upp till var och en av bostadsinnehavarna att ombesörja sin egen tvätt. De flesta lägenheterna innehåller idag tvättmaskiner.

Trädgårdarna

Trädgårdarna för alla 5 husen är till för alla. Samtliga hus ansvarar och klipper "sin" gräsmatta och "sina" häckar vid behov

Vindarna/Loften

Just nu råder det byggstopp vad det gäller inredningen av vindarna/loften. Vid frågor kontakta styrelsen.