Information om oss

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Skeviksgatan 1-9 består av 5 stycken hus med totalt 24 antal lägenheter. Dessa hus ligger vackert i kulturskyddad miljö i Gustavsbergs Centrum, 25 minuter från Slussen kommunalt.
 

Förvaltning

Förvaltningen sköter Föreningen själv med hjälp av en styrelse som representeras av en från varje hus, så långt det är möjligt. Två gånger per år engagerar sig de boende för skötseldagar av trädgårdar, grönområden och enklare reparationer. Entreprenad får ta hand om de mer omfattande arbetena efter bedömning av Föreningen
 

Ekonomi

Den kamerala förvaltningen sköts av Canseko AB. Firman har hand om inbetalningsavier för våra avgifter, betalar räkningar, sköter våra lån, momsdeklarerar samt förser oss med ekonomiska rapporter och upprättar bokslut. 
Föreningen är ansluten till Stockholms Fastighetsägare-förening, som hjälper oss med juridisk rådgivning och viss teknisk service.