Vid akuta ärenden

Ring Jourmontör!

BRF Skeviksgatan 1-9 har tecknat ett avtal med Jourmontör vilket gör att Ni kan få snabb kontakt vid akuta ärenden.

TEL: 08 - 657 77 50
 

Vid skadegörelse och dyligt:
Åtgärdas där personskada, eller risk för annan skada/åverkan/stöld föreligger. Om glasmästare bedöms nödvändigt åtgärdas det under jourtiden.

Allmän instruktion:
Alla fel inom VVS, el, olja mm som direkt kan bedömas innebära skada, eller risk för skada, på fastigheten åtgärdas snarast.

Huvudinriktningar för jourpersonalens åtgärder är att begränsa och, om möjligt, avvärja skador. Om uppkommen skada eller fel kan repareras helt på jourtid och då inom rimlig tid skall så göras. Om inte, utföres provisorisk reparation eller åtgärd i övrigt.

AVLOPP - oavsett om det gäller kök, bad eller tvättstuga mm så åtgärdas endast stigande stamstopp.
ELFEL - Elavbrott som påverkar driften åtgärdas. Fel på Vitvaror åtgärdas ej.
GLASKROSS - Åtgärdas där personskada eller annan risk för skada/stöld föreligger.
VATTEN - utströmmande vatten med risk för skada på fastigheten föreligger åtgärdas. Rörbrott/läckande rör, strömmande vattenkran åtgärdas. Droppande eller smårinnande kran, rinnande WC och dyligt åtgärdas ej.
VARMVATTEN - uteblivet varmvatten åtgärdas om ett flertal medlemmar (3-5) meddelar.
VÄRME - Läcka på värmesystemet och/eller radiatorer åtgärdas. Dock ej droppande ventliger där man klarar sig med en hink.
UTEBLIVEN VÄRME - åtgärdas om ett flertal medlemmar (3-5) meddelar. Under perioden 1/5 - 1/10 åtgärdas inte värmesystemet om inte väderleken kräver.
ÖVRIGT - känner Ni Er osäker? 
Ring till JOURMONTÖR och ställ frågorna!

Övrigt
Fotogalleri