Underbar bruksgata i hjärtat av Gustavsberg

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Skeviksgatan 1-9 består av 5 stycken hus
med totalt 24 antal lägenheter. Husen ligger vackert i kulturskyddad miljö i Höjdagen, Gustavsbergs centrum, 25 minuter från Slussen kommunalt. Samtliga tomter är till för alla och vi samlas 2 gånger per år för gemensamma skötseldagar.

 

Gästparkering
Just nu kan plats 6 användas som gästparkering på Skeviksgatan 9 

Har du en eldstad i din bostad?

Viktigt om eldstäder! Samtliga medlemmar som har eldstad måste anmäla det till Värmdö Sotningsdistrikt. Detta för att våra eldstäder ska kunna sotas kontinuerligt för bästa brandsäkerhet. Vid försäljning av bostad måste ny ägare anmäla innehav av eldstad till sotningsdistriktet, vilket alltså inte görs per automatik. Har du redan löpande kontakt med Värmdö Sotningsdistrikt som regelbundet kommer och sotar din eldstad behöver du inte kontakta dem på nytt. Telefonnummer sotningsdistriktet: 08-57033960

Husen

Våra hus byggdes mellan 1903 och 1907 åt arbetare på fabriken. Alla lägenheter totalrenoverades 2002 när Brf Skeviksgatan 1-9 bildades.

Trädgårdarna

När våra hus byggdes satsade man på att plantera fruktträd och bärbuskar. Nu, efter drygt 100 år, så är våra trädgårdar kulturmärkta och en riktig tillgång.